Warunki uczestnictwa w warsztatach tańca
Międzynarodowych Prezentacji Współczesnych Form Tanecznych
STREFA KONTAKTU

20.04. - 22.04.2012

Wypełnienie formularza znajdującego się w zakładce Grupy Warsztatowe - Rejestracja w nieprzekraczalnym terminie - 13 kwietnia 2012.
Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszt akredytacji
200 zł - koszty merytoryczne
180 zł - koszty merytoryczne przy rejestracji i do dokonaniu płatności do dnia 31 marca

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w cenie 35 zł za dobę na osobę.
Noclegi - Hotel U BOGDANA, ul. Legionów 15-17, Kalisz.

Przesłanie kwoty akredytacyjnej z dopiskiem: Strefa Kontaktu - warsztaty oraz podanym imieniem i nazwiskiem na konto:
Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu
ALIOR BANK S.A
87 2490 0005 0000 4530 5325 5590

do dnia rozpoczęcia warsztatów.

Wpłaty w kasie CKiS w dniu rozpoczęcia warsztatów przyjmowane będą tylko w wyjątkowych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach w terminie dłuższym niż 14 dni od daty rozpoczęcia warsztatów Organizator zobowiązuje się zwrócić uczestnikowi 100% wartości opłaty akredytacyjnej wpłaconej przez uczestnika na konto Organizatora. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztatach w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia warsztatów opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi.

Prosimy o okazanie dowodu wpłaty przy rejestracji w Biurze Organizacyjnym.


W celu określenia grupy podajemy regulamin:

Grupa zaawansowana:
  • regularne uczestniczenie w warsztatach z udziałem doświadczonych pedagogów z kraju i z zagranicy od minimum 5 lat;
  • regularne uczestniczenie w zajęciach z technik tańca współczesnego;
  • bardzo dobra znajomość nomenklatury tańca współczesnego oraz technik wspomagających;
  • wysoki poziom świadomości ciała i ruchu;
  • profesjonalne podejście do pracy podczas warsztatów, koncentracja na zdobywaniu wiedzy i doświadczenia;
  • udział w projektach i spektaklach;

Grupa średniozaawansowana:
  • regularne uczestniczenie w warsztatach z udziałem doświadczonych pedagogów z kraju i z zagranicy od minimum 2 lat;
  • regularne uczestniczenie w zajęciach z technik tańca współczesnego;
  • regularne uczestnictwo w warsztatach;


Organizator oraz wykładowcy mają możliwość przesunięcia do innej odpowiedniej poziomem zaawansowania grupy.
Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą akceptowane.
Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych zebranych w związku z organizacją warsztatów w celu realizacji warsztatów oraz w celach marketingowych. Uczestnikom przysługuje prawowglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

Wszelkich informacji udziela:
Agata Skubiszewska
tel. (62) 76 52 545, (62) 76 41 048
e-mail: agatas@ckis.kalisz.pl

 
partnerzy
Strefa Kontaktu. 2011 CKiS. Wszelkie prawa zastrzeżone.