Wokół techniki
 dr Juliusz Grzybowski

Masina


Dr Juliusz Protazy Grzybowski

osiągnięcia naukowe:

Praca magisterska (obrona - rok 2000) napisana pod kierunkiem dr hab. Mirosława Żarowskiego
pt. " O środku jako o miejscu, w którym się jest najbardziej"
- fragmenty opublikowane na stronie http://www.jungpoland.org

Praca doktorska (obrona - rok 2006) napisana pod kierunkiem dr hab Mirosława Żarowskiego
pt. "Próba ugruntowania tańca w świetle filozofii Arystotelesa ze Stagiry"

 

ARTYKUŁY NAUKOWE I POPULARNONAUKOWE:

 1. O tym czy możliwy jest niemoralny artysta a także o tym czy możliwe jest niemoralne dzieło sztuki, w: „Oko” – kwartalnik ASP we Wrocławiu 3(5) 2001, str. 10.
 2. O miejscu a także o tym, że jest ono ważne, w: „Oko” 3(5) 2001, str. 28-29.

 3. O miejscu minioności, w: „Oko” 2(8 – 9) 2002, str. 34-35.

 4. O harmonii sfer i o tym, który ją usłyszał, w: VII „Zeszyt Nauk Humanistycznych” Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

 5. Zajmijmy się mimem, w: „Arkusz” 10 (131) październik 2002.

 6. Takie małe wspominanie. O wystawie Józefa Hałasa, w: „Oko” 1(6) 2002str 9.

 7. O podstawie i możliwości wiedzy teoretycznej – w: Studia pedagogiczno – artystyczne , t. VI, Poznań – Kalisz 2006, str. 67 – 77.

 8. O tym, czy jest miejsce dla wyobraźni w państwie doskonałym, to znaczy o tym, czy wyobraźnia prowadzi do szczęścia – w: Światłocienie wyobraźni, red Szymon Wróbel, Poznań – Kalisz 2008, str. 217 – 224.

 9. O tym jak istnieje wiedza etyczna i czy istnieje?– rozważania nad Etyką Nikomachejską – w: Utajone funkcje umysłu, red. Szymon Wróbel, Poznań – Kalisz 2008, str. 47 – 56.

 10. O przemocy, a właściwie o tym, czy przemoc należy ganić, [w:] „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego” 3/4 2009, s. 9 – 16.

 11. O nauczycielu, pracowni i chyba jednak o wspominaniu – [w:] „Zeszyt rzeźbiarski” nr 3/2010 s. 32 – 35.

 12. O pomnikach, bezpamięci a także o tym, czy jest możliwa ochrona dóbr kultury – [w:] „Rola elit społecznych w ochronie dziedzictwa kulturowego w społecznościach lokalnych” s. 149 – 164.

 13. Rozważania nad smutkiem emigracji – [w:] „Wielokulturowość w dziedzictwie kulturowym polskich społeczności regionalnych i lokalnych” Poznań – Kalisz 2011, s. 222 – 239.

 14. O różnicy pomiędzy tym, co różne a tym, co inne – [w:] „Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu – inny wobec wyzwań współczesnego świata” Łódź 2011, s. 23- 32. ISBN 978-83-62684-08-3.

 15. O swoim, - [w:] Grzybowska M., Oswajanie Ostrów Wielkopolski 2011 s. 19 - 21. ISBN 978-83-60027-35-6.

 16. Artefakty – historia tajemna – [w:] „Nieznane artefakty regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego” Poznań – Kalisz 2011, s. 308 – 344. ISBN 978 – 83 – 62135 – 25 – 7.

 17. Wykład o improwizacji – [w:] „wykłady/ rozmowy o improwizacji tańca” Warszawa 2011, s. 5 – 23. ISBN 978-83-933901-0-6.

 18. O tym czy taniec jest bezmyślny – [w:] „wykłady/ rozmowy o improwizacji tańca” Warszawa 2011, s. 23 – 36. ISBN 978-83-933901-0-6.

 19. Wprowadzenie do ontologii pojedynku – [w:] „Starożytności” 2/2011, [http://www.starozytnosci.pl/index.php?action=spist2]

 20. O tych, co umarli, [w:] „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego” 5/2011, s. 29 – 31. ISSN 1897-9386.

 21. O tym jak sprywatyzować państwo idealne, spór Arystotelesa z Platonem co do statusu dóbr materialnych [w:] „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego” 5/2011, s. 33 – 48. ISSN 1897-9386.

 22. O żonie, przyjaciołach i nade wszystko o prawdziwej gościnności, [w:] „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego” 5/2011, s. 73 – 75. ISSN 1897-9386.

 23. O piciu wina i dlaczego należy chwalić tych, którzy czynią to umiejętnie, [w:] „Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego” 5/2011, s. 111 – 115. ISSN 1897-9386.


ARTYKUŁY ZŁOŻONE DO DRUKU (W TYM ARTYKUŁY OCZEKUJĄCE NA WYDANIE W MONOGRAFIACH POKONFERENCYJNYCH):

 1. Napięcia – „Format”

 2. O scenie, czyli inaczej o przedstawieniu – „Dyskurs” (ASP Wrocław)

 3. Τέχνη w Iliadzie, czyli początek namysłu nad pojęciem sztuki – „Dyskurs” (ASP Wrocław)

 4. O istnieniu dzieła sztuki albo o tym, czy dzieło sztuki może mieć potomka – „Dyskurs” (ASP Wrocław)

 5. Eunuch czyli Aleksander – Monografia naukowa po konferencji Postpłciowość? Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowoczesnym świecie organizowane przez Akademię Techniczno – humanistyczną w Bielsku Białej

 6. Czy sztuka może wpływać na doskonalenie się człowieka – artykuł w Monografii naukowej WPA UAM Kalisz.

 7. Las, czyli materia, rozważania nad znaczeniem słowa „hyle”- Monografia naukowa po konferencji „Las w kulturze polskiej” w Janowie Lubelskim.

 8. Lęk przed nieobecnością – monografia po I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Wspólne drogi”, ((Od)nowa – znowu – na nowo.) (Lublin)


WYKŁADY, PREZENTACJE, KONFERENCJE:

 1. Marzec 2004 – warsztaty: Pisanie o tańcu na XII Międzynarodowych Prezentacjach tanecznych w Kaliszu.

 2. 11 marca – O ruchu w tańcu – wykład na XIII Międzynarodowych Prezentacjach Tanecznych w Kaliszu

 3. 18 czerwiec 2005 – wykład O tańcu podczas warsztatów tanecznych we Wrocławiu.

 4. Październik 2005 – wykład Film i taniec na festiwalu Film tańca w Łodzi

 5. 24 kwiecień 2006 Wykład Narodziny Tańca na konferencji:Taniec i Umysł. Historia ruchu i myślenia w ciele człowieczym ukryta" organizowanej przez Instytut Etnologii i antropologii kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego

 6. 28. września 2007 - O tym jak istnieje wiedza etyczna i czy istnieje?– rozważania nad Etyką Nikomachejską – referat wygłoszony na Konferencji Utajone Funkcje Umysłu w Jarocinie.

 7. 26 października 2007 – wykład O improwizacji wygłoszony na Międzynarodowym Festiwalu Improwizacji Tańca SIC! w Warszawie

 8. 30. października 2007 - O tym, czy jest miejsce dla wyobraźni w państwie doskonałym, to znaczy o tym, czy wyobraźnia prowadzi do szczęścia – referat wygłoszony na Konferencji Światłocienie wyobraźni w Kaliszu

 9. 14 października 2009 – Arystoteles i niewolnicy – referat wygłoszony na Konferencji Sztuka w kulturze w Kaliszu

 10. 23 października 2009 – O tym czy taniec jest bezmyślny – wykład na III Międzynarodowym Festiwalu Improwizacji Tańca SIC! w Warszawie

 11. 14 kwietnia 2010 - O tym, jak się ma inne do różnego – Konferencja Miejsce Innego we współczesnych naukach o wychowaniu - Inny wobec wyzwań współczesnego świata, Łódź

 12. 15 kwietnia 2010 - Eunuch czyli Aleksander – Konferencja Postpłciowość?Praktyki i narracje tożsamościowe w ponowoczesnym świecie organizowane przez Akademię Techniczno – humanistyczną w Bielsku Białej

 13. 23 wrzesień 2010 - O pomnikach, bezpamięci a także o tym, czy jest możliwa ochrona dóbr kultury – konferencja Regionalne dziedzictwo kulturowe jako baza dla kształtowania tożsamości lokalnych – organizowana przez UAM w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny, Zakład Informacji Naukowej.

 14. 1 – października – 2010 – Wykład „Taniec, po prostu” podczas I Międzynarodowego festiwalu Tańca Strefa Kontaktu w Kaliszu

 15. 22 – 24 październik 2010 udział w Konferencji „Las w kulturze polskiej” w Janowie Lubelskim, referat Las, czyli materia, rozważania nad znaczeniem słowa „hyle”

 16. 2 luty 2011 - Udział w konferencji: Wielokulturowość w dziedzictwie kulturowym polskich społeczności regionalnych i lokalnych, Wydział Pedagogiczno – Artystyczny w Kaliszu Referat: Rozważania nad smutkiem emigracji

 17. 17 marca 2011 – udział w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej: „Inkluzja społeczna – czy jest możliwa?”, Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Sieradzu, referat O tym czy można naprawić zepsutego człowieka, o tym, czy naprawiać należy i o tym, dlaczego jest to takie trudne

 18. 27 – 29 kwietnia 2011 – udział w Kongresie Tańca zorganizowanym przez Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie.

 19. 19 maja 2011 – udział w I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Wspólne drogi”, ((Od)nowa – znowu – na nowo.) hasło: referat: „Lęk przed nieobecnością”

 20. 09 – 10 czerwiec 2011 udział w konferencji Szanse i zagrożenia w integracji europejskiej przestrzeni edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Kaliszu, referat: „Szkoła niewolników”

 21. 16 wrzesień 2011 udział w konferencji Nieznane artefakty regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego na WPA UAM w Kaliszu. Wygłoszony referat: Artefakty – historia tajemna.

 22. 20 października 2011 - wykład O tym, czy można być samemu na scenie wygłoszony na Międzynarodowym Festiwalu Improwizacji Ad libitum + SIC! w Warszawie

 23. 13 listopada 2011 – wykład/choreografia wspólnie z Witoldem Jurewiczem (taniec) Czy filozof może mówić o tańcu podczas 15 Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie.

 24. 25 – 26 listopada 2011 – udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Etos piękna w nauce, sztuce i kulturze, w Poznaniu (UAM Humanistyczne Centrum Badań „Dyskurs wielokulturowy”), referat: Piękno albo wieczność ukazująca się w czasie.

 25. 15 grudnia 2011 – udział w konferencji naukowej: „Od teorii do praktyki szkolnej – w zmieniającej się rzeczywistości społeczno – kulturowej”, referat: „O tym czy nauczyciel musi umieć mówić. Próba troskliwego wysłuchania platońskich obaw dotyczących pisma.”

 26. 13 stycznia 2012 – wykład: „Cóż po filozofii?” na wieczorze promocyjnym V numeru Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego.

 

OPIEKA NAUKOWA

1. 2010 – konsultant przy pracy magisterskiej „Poszukiwanie struktury materii” Huberta Bujaka na ASP we Wrocławiu, kierunek: rzeźba..

2. 2011 – Promotor pracy licencjackiej „Platońska koncepcja uzasadnienia dobra kultury w państwie idealnym” Olgierda Przepiórki na WPA UAM, kierunek: Ochrona Dóbr Kultury.

 

partnerzy
Strefa Kontaktu. 2011 CKiS. Wszelkie prawa zastrzeżone.